Araştırmacıların üniversitelerde kısmi zamanlı istihdamı ile Ar-Ge projelerinin hız kazanması hedefleniyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, devlet üniversitelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişik kapsamında yurt içinde ve yurt dışında yerli, yabancı kaliteli araştırmacıları ülkeye kazandırmaları çağrısında bulundu.

YÖK’ten yapılan açıklamada, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişikle uygulamaya giren “Ek-46” düzenlemesinin uluslararası seçkin üniversiteler ile kamu ve özel sektörden nitelikli araştırmacıların üniversitelerde kısmi zamanlı istihdam edilmesine imkan sağladığı hatırlatıldı.

Yükseköğretim Kurulunun yeni düzenlemesinin teknolojiye yön veren kurumlarda ve üniversitelerde heyecan yarattığı ifade edilen açıklamada, Türkiye’de bilim, sanayi ve teknoloji dünyasının öncü kuruluşlarının temsilcileri ile Bilkent, İTÜ, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi rektörlerinin düzenlemenin üniversite-sanayi işbirliğinde yeni bir sinerji yaratacağı yönündeki görüşlerine yer verildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğine dair pek çok çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu olarak üniversite-sanayi işbirliğinde bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını duyduklarını ifade eden Özvar, kısa süre önce 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle bu işbirliğinin hukuki altyapısının belirlendiğini ve ilgili maddenin “Ek-46. madde” olarak adlandırıldığını anlattı.

Söz konusu maddeyle sanayide, teknolojide, Ar-Ge faaliyetlerinde ciddi katkılar sağlayan doktoralı araştırmacıların üniversitelerde kısmi zamanlı çalışmasının önünün açıldığını vurgulayan Özvar, şöyle devam etti:

“Artık sadece kamuda değil aynı zamanda özel sektörde, sadece yurt içinde değil aynı zamanda yurt dışında da doktora yapmış ve Ar-Ge, faydalı tasarım, patent ve buna mümasil alanlarda kendini kanıtlamış, yerli veya yabancı herhangi bir araştırmacı Türkiye’de devlet üniversitelerinde kısmi zamanlı olarak istihdam edilebilecektir. Bu madde, kısmi zamanlı istihdamın önünü açan önemli bir madde. Devlet üniversitelerimizden bir an önce bu maddeden istifade etmek üzere gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde gerek yurt içinde ve yurt dışında yerli, yabancı kaliteli araştırmacılarla temasa geçmek suretiyle üniversitelerine bu araştırmacıları kazandırmalarını bekliyoruz.”

Düzenlemenin üniversitelerin elini rahatlatacağını kaydeden Özvar, “Artık özel sektörde veya kamu sektöründe sözünü ettiğimiz özelliklere sahip araştırmacılar devlet üniversitelerimizde kendi adlarına tez yönetebilecekler, aynı zamanda proje yürütebilecekler. Bunun fevkalade önemli bir yenilik olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan üniversite ile üniversite dışında Ar-Ge kültürünü birbirine daha çok yaklaştıracak bir uygulama olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve teknoloji faaliyetleri yürüten, üreten kurumları ve Ar-Ge’leri üniversitelere yaklaştıran bir mevzuat altyapısı oluştuğunu ifade eden Özvar, “Üniversite dışında, devlette veya özel sektörde çalışan araştırmacıları bu madde dolayısıyla bir araya getirebileceğimizi umut ediyorum. İnanıyorum ki bu mevzuat değişikliğiyle birlikte üniversitelerimize çok ciddi bir Ar-Ge dinamizmi kazandırmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

“Önemli pratik sonuçları olacak”

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de yeni uygulamanın bilginin sektöre transferini ve sektördeki yeteneklerin üniversitelerle iç içe geçmesini sağlayacağını, üniversite-sanayi işbirliğinin yeni bir boyut kazanacağını vurguladı.

Hem yurt içindeki hem yurt dışındaki yetkin, yetenekli, ihtisas sahibi araştırmacıların üniversitelerle entegre olmasıyla üniversite ve sanayinin daha yakın temas içinde birbirini daha yakından tanıyacağını ifade eden Demir, “Çok önemli pratik sonuçları olacak, bilgiyi bir aşama ötede uygulamayla buluşturacak. Uygulamayı teknolojide lokomotif olacak seviyeye taşımakla ilgili çalışmalar hepimizi çok memnun ediyor.” ifadesini kullandı.

Demir, savunma sanayi sektörü başta olmak üzere sanayi ve teknoloji şirketlerinin bu sistemin içinde bulunmaktan son derece memnun olacağını ifade etti.

“Ülkemiz için çok kıymetli buluyorum”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yeni düzenleme ile yetkin araştırmacıların Türk yükseköğretim sistemine önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Özel sektörümüzün Türkiye’de şu an 1500 sanayi Ar-Ge merkezi var. Doktoralı, yetkin araştırmacılar var orada da. Aynı zamanda yurt dışında bulunan Türk bilim insanlarımız, araştırmacılarımız var. Bunların Türkiye’deki yükseköğretim sistemine katkısını birkaç seviye üzerine çıkarabileceğimiz yeni bir program olarak değerlendiriyorum.” diye konuştu.

Mandal, söz konusu düzenleme kapsamındaki araştırmacıların üniversitelerde akademik danışmanlık, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı yapabilmeleri, araştırma projelerinde yer alabilmeleri ve ders verebilmelerinin çok kıymetli bulduğunu belirtti.

“Yüksek teknolojili projelere güç katacak”

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uygulamanın yüksek teknolojiye sağlayacağı katkıya işaret etti.

Yıldırım, “Gelişmiş ülkelerde vazife yapmakta olan hem Türk asıllı hem de yabancı öğretim üyelerinin, akademisyenlerin, bilim insanlarının, araştırmacıların gelip belirli bir sürede bizim üniversitelerimizde, bizim akademilerimizde çalışması ve bu süre içinde yüksek teknolojili projelerde vazife almaları ülkemize çok büyük katkı sunacaktır. O yüzden çok olumlu değerlendiriyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu uygulamanın öğrencilere de büyük katkısı olacağını vurgulayan Yıldırım, Berlin Teknik Üniversitesindeki öğrenimi sırasında sektörde çalışanlardan dersler aldığını aktardı. Yıldırım, “Ülkemizde de bunun olması çok tercih edilen bir şey.” diye konuştu.

“Hem öğrencilere hem sanayiye büyük katkı sunacak”

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, üniversite olmadan ürün çıkarma şanslarının olmadığına dikkati çekti.

Üniversitedeki öğrencileri, mühendis mezunları işe aldıklarını, üniversite hocalarının da yarı zamanlı olarak rektörlükler tarafından görevlendirildiğini ifade eden Kotil, “Hem üniversitede ders veren hem de iki üç gün mesaisini burada veren hocalarımız bugünkü teknolojik yapıya gelmemizi sağlıyor. Üniversite hocalarımızın sanayide daha çok vakit geçirmelerinin altyapısı hazır. Bunun da öğrencilere yansıyacağına, öğrencilerin de daha çok teknoloji geliştirerek ülkemizi dünyada teknoloji öncüsü yapacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“Devrim niteliğinde”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, düzenlemenin ülkenin yarınlarına ciddi katkı sunacağını ifade etti.

Sektör tecrübesi kazanmış araştırmacıların üniversite öğrencilerine aktaracakları bilgi ve deneyimin öğrencilerin çok daha iyi yetişmiş olarak mezun olmalarına imkan sağlayacağına işaret eden Görgün, ayrıca sanayi tecrübesi olan araştırmacılar vasıtasıyla öğrencilere özel sektör bakış açısının kazandırılacağını belirtti.

“Araştırma kadrolarını geliştirmesi açısından büyük imkan sunuyor”

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan da Yükseköğretim Kurulunun yeni düzenlemesinin üniversitelere araştırma kadrolarını geliştirmesi açısından büyük imkan sunduğunu, bunun özellikle devlet üniversiteleri için önem taşıdığını ifade etti.

Aydoğan, düzenlemeden hemen yararlanma konusunda adım attıklarını ve Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) çalışan bazı araştırmacıları Ek-46 ile istihdam edeceklerini açıkladı.

“Üniversitelerin yayın sayısının artmasına katkısı olacak”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, düzenlemeyle sanayideki bilgi ve birikimin üniversitelere aktarılmasının önünün açıldığını ifade etti.

Öğretim üyelerinin ikinci bir üniversitede araştırmacı olarak yer almasının bu düzenleme ile sağlanacağına işaret eden Koyuncu, ayrıca yayın sayısı artacak üniversitelerin sıralamalarda daha üst seviyelere çıkmasına da katkı sağlanacağını belirtti.

“Yükseköğretimin uluslararasılaşma çalışmalarına önemli katkılar sağlanacak”

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, düzenlemenin yükseköğretimin uluslararasılaşma çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Bu önemli projenin doğuracağı sinerjinin üniversitelerde yeni gelişmeleri tetikleyeceğine inanıyorum.” diye konuştu.

“Birçok alanda açılım sağlayacak”

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, “Bu gelişme, Türkiye’deki iş dünyasından ve uluslararası yükseköğretim kurumlarından sağlanacak donanımlı yetişkin insan kaynağıyla başta Ar-Ge olmak üzere birçok alanda açılım sağlayacak olması dolayısıyla bizce de çok kıymetli.” değerlendirmesinde bulundu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir